Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων από το Υπουργείο Παιδείας

Χρηματοδοτούνται Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, σε πεδία όπως:

• Οικονομικός Εγγραμματισμός
• Επιχειρηματικότητα
• Πράσινη Ανάπτυξη/Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Ξένες Γλώσσες
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
• Ειδικά Προγράμματα Ευάλωτων Ομάδων
• Συμβουλευτική Οικογένειας
• Πολιτισμός και Δράση
• Προγράμματα 55+ και άλλα προγράμματα

Στοιχεία προγράμματος

Κατάσταση: Ανοικτό
Ομάδες στόχος: Οριζόντια Δράση
Υπουργείο: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Φορείς λειτουργίας: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Φορείς διαχείρισης: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Είδος παρέμβασης: Δια Βίου Μάθηση
Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Κόστος Προγράμματος: 65.000.000,00 €
Διάδοση στα social media: